Ensure databeskyttelsespolitik

Hvilke personoplysninger behandles

For alle formål vedr. kundeforhold og andre interessenter, sørger vi for at indhente de nødvendige oplysninger til formålet som fremgår på indgået databehandleraftale eller som enkeltpersonen har givet lov til.

Ensure påtager sig ansvaret som Databehandler, i forbindelse med rådgivning og andre ydelser i forbindelse med et kundeforhold. Ensure opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål de er indhentet til, yderligere givet tilladelse eller så længe loven forpligter Ensure til at opbevare dem.

For at sikre vores kunder de rettigheder i overensstemmelse med den nye persondataforordning indgås en databehandleraftale ved kundeforholdets start.

Ensure indhenter samtykke erklæring, når formålet med rådgivning omhandler privatpersoners oplysninger, for at sikre os at personen er indforstået med deres rettigheder i forbindelse med rådgivningen.

Privatpersoner kan til enhver tid tilbagetrække deres samtykke.

Forhold vedrørende samtykke og databehandleraftale fremgår ved udstedelse af disse til virksomheder og privatpersoner.

For yderligere information vedrørende Ensures persondatapolitik, bedes I kontakte:

Ensure Vest – Mogens Hangaard Rohde
Ensure Øst – Birger Nygaard
Ensure Pension – Gitte Ankersen

Rettigheder

Under visse omstændigheder har enkeltpersoner ret til at anmode Ensure om at:

  • Give yderligere oplysning om hvordan vi anvender og behandler vedkommendes Personoplysninger,
  • Udlevere en kopi af de Personoplysninger vi har om vedkommende,
  • Opdatere eventuelle unøjagtigheder i de Personoplysninger vi har,
  • Slette Personoplysninger som vi ikke længere har lovmæssig grund til at behandle,
  • Tilbagetrække samtykke hvis behandling er baseret på et sådant,
  • Gøre indsigelse mod behandling af Personoplysninger, som Ensure begrunder med “berettigede interesser”, medmindre vores grundlag for at foretage en sådan behandling vejer tungere end den enkeltes private rettigheder, og
  • Begrænse vores behandling af Personoplysningerne, mens kundens anmodning afgøres.

Disse rettigheder er underlagt visse undtagelser til sikring af offentlige interesser (fx forhindring eller opklaring af forbrydelser) og vores interesser (fx opretholdelse af kravet om fortrolighed). Vi besvarer de fleste anmodninger i løbet af 30 dage.

Hvis vi ikke kan finde en løsning på en forespørgsel eller en klage, kan den enkelte person kontakte Datatilsynet.

Ensures datapolitik opdateres løbende, i henhold til de lovgivningsmæssige forhold vedrørende personfølsomme data.

Har du ønske om at klage?

Hos Ensure samler vi på tilfredse kunder, og vi er glade for, at vi har rigtig mange. Blandt vores kerneværdier er gensidig tillid, godt samarbejde og respekt – vi sætter altid ”mennesket før policen”. Skulle vi, mod vores forventning, ikke leve op til det, du venter af os, hører vi gerne fra dig.

Ensure Skadeforsikring
Kontakt Mogens Hangaard Rohde på telefon +45 5096 0102 eller mail: mro@ensure.dk

Ensure Pension
Kontakt Lasse Siggaard på telefon +45 3131 319 eller mail: lsi@ensure.dk

Kontaktoplysninger og hovedkontor

Ensure Skade

Rymarken 2 st. th | DK-8210 Aarhus V | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk
Haldor Topsøes Allé 1 | DK-2800 Kongens Lyngby | Tlf. +45 9290 9090 | backoffice@ensurecph.dk
Sivmosevænget 2L | DK-5260 Odense S | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk

Ensure Pension

Haldor Topsøes Allé 1 | DK-2800 Kongens Lyngby | Tlf. +45 5195 5000 | pension@ensure.dk
Rymarken 2 st. th | DK-8210 Aarhus V | Tlf. +45 5195 5000 | pension@ensure.dk
Bramdrupskovvej 20A | 6000 Kolding | Tlf. +45 5195 5000 | pension@ensure.dk

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464