Bæredygtige investeringsløsninger finder vej til pensionsmarkedet

Stadig flere danskere vil gerne investere deres pensionsopsparing bæredygtigt og socialt ansvarligt. For mange handler det om at investere i tråd med egne normer og værdier. Der er generelt større bevågenhed om bæredygtighed i samfundet, hvor fx klima- og energivenlige alternativer vinder frem. Mange er opmærksomme på, at CO2-aftrykket skal reduceres, og danskerne har i den grad taget opgaven på sig.

Derfor er det en naturlig udvikling, som vi ser i øjeblikket, hvor flere pensionsselskaber tilbyder deres kunder nye investeringsmuligheder med fokus på netop bæredygtighed. Det ville også på sin vis være besynderligt, hvis man på den ene side vælger miljørigtige energikilder til huset derhjemme, og på den anden side investerer sin opsparing i selskaber, som udvinder kul eller tjæreolie. I det lys giver det fin mening, at danskerne nu også kan dreje deres pensionsopsparinger i en retning, som afspejler deres værdigrundlag.

Bæredygtighed, klima og social ansvarlighed

I alt fem nye pensionsprodukter har på kort tid ramt markedet, og fællesnævneren for dem alle er bæredygtighed, klima og social ansvarlighed. AP Pension og Topdanmark var først ude med deres bud på bæredygtige pensionsprodukter, i sommeren sidste år kom Velliv og PFA med deres varianter, og senest lancerede Danica deres bæredygtige pensionsprodukt.

Selvom pensionsmarkedet nu tilbyder danskerne bæredygtige investeringsmuligheder, betyder det ikke, at alle andre investeringsprodukter ikke er bæredygtige. Det samme er tilfældet med pensionsselskaber, som ikke har lanceret sådanne produkter. Pensionsselskaberne arbejder nemlig allerede – og har gjort det i mange år – med bæredygtige investeringer, og det afspejler sig også i deres øvrige investeringer. Derfor skal man ikke være nervøs for at ens nuværende pensionsopsparing ikke tager sådanne hensyn.

De nye bæredygtige tilbud fra pensionsselskaberne skal mere betragtes som en mulighed for at give pensionsopsparingen et ekstra tvist mod bæredygtighed. Se det som kaviaren på en i forvejen bæredygtig opsparing.

Sådan bliver kunder oplyst om produkternes bæredygtighed

Den overordnede etikette for de nye pensionsprodukter er bæredygtighed, men det betyder ikke, at måden som selskaberne griber det an på nødvendigvis er ens. Derfor må man dykke ned i de enkelte produkter for en forståelse for, hvordan bæredygtigheden kommer til udtryk i de forskellige produkter. Nye krav fra EU vil fremadrettet gøre det nemmere for kunderne at blive oplyst om produkternes bæredygtighed, idet der indføres nye markeringer af produkterne efter, hvor bæredygtige de er.

Der vil sædvanligvis være nogle grundprincipper, der går igen uanset selskab og pensionsprodukt. Typisk vil bæredygtighed være forbundet med eksklusion af visse selskaber inden for traditionelt problematiske brancher. Det kan fx være kul, tjæreolie, tobak, våben eller selskaber, som bryder med FN’s principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder mm. Hvilke selskaber, som ekskluderes, kan variere, men alle pensionsselskaber vil typisk have en eller anden form for eksklusionsliste.

Dernæst vil der ofte være fokus på selskaber, som i særlig høj grad arbejder med bæredygtighed og tager social ansvarlighed alvorligt. Det kan være, at de tager miljømæssige hensyn i produktionen, tager hensyn til lokalområdet, behandler medarbejderne ordentlig osv. Selskaber, som skiller sig særligt positivt ud på sådanne parametre, vil have en fordel, når selskaber til en bæredygtig investeringsportefølje skal vælges. Endelig arbejder pensionsselskaberne typisk også med aktivt ejerskab, hvor de gør brug af deres stemmerettigheder og ejerskab til at opnå indflydelse og præge selskaberne i en bæredygtig retning.

Udviklingen er utvivlsom positiv, og mit bedste bud er, at mange danskere vil gøre brug af pensionsselskabernes nye tilbud på den bæredygtige front. Vi kan med andre ord forvente en stor interesse for disse produkter. I forhold til afkastet, er min vurdering, at der over tid måske endda kan være lidt mere at hente i forhold til en traditionel opsparing.

// Denne artikel er skrevet af Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsrådgiver, på vegne af Ensure

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464