Ensure overtager mæglerprofiler og kunder fra Hertz & Co.

Efter 22 år som selvstændig forsikringsmæglervirksomhed, overgår Lone Hertz og Niels de Bang, inklusive deres portefølje pr. 1. september 2021 til den landsdækkende forsikringsmæglervirksomhed Ensure. Det sker som led i Ensures vækststrategi, der er baseret på at udvide forretningens fundament med en bred pallette af specialområder inden for forsikring.

Lone Hertz og Niels de Bang er over mange år blevet nogle af de vigtigste forsikringsmæglere inden for Life Science. De er kendt for at arbejde med produktansvar, kliniske forsøgsforsikringer, herunder forsikringsrelaterede udfordringer ved sponsorering af kliniske studier. Dertil har Lone Hertz og Niels de Bang lang erfaring med direktions- og bestyrelsesansvar samt komplicerede property- og transportprogrammer. 

Ensure overtager samtidig en kundeportefølje fra Hertz & Co, som favner bredt fra nyopstartede danske innovationsvirksomheder til børsnoterede selskaber og internationale kunder. 

Kendte profiler fra branchen 

Lone Hertz og Niels de Bang er kendte profiler i branchen, bl.a. grundet deres tidligere ansættelser fra 1987 til 1999, som CEOs hos AON Danmark. Lone Hertz er desuden cand. jur fra Københavns Universitet og Executive MBA fra SIMI. Niels de Bang er uddannet søofficer og senere uddannet på Henley Business School. Dertil har han haft forskellige CEO-positioner i både danske og amerikanske forsikringsvirksomheder.

Vækststrategi med specialer

Ensure har over de seneste år oprustet målrettet på fagspecifikke områder. Via samarbejde med mange nye partnere, har de indhentet ekspertviden om f.eks. Ejendomme, Industri & Erhverv og Vedvarende Energi og senest Life Science. Sammen med de eksisterende specialer, fortsætter Ensure sin vækststrategi med at manifestere sig, ikke som en generel forsikringsmæglervirksomhed, men som yderst specialiseret på mange fagspecifikke felter.

Med Lone Hertz og Niels de Bang som ledende konsulenter, har Ensure således skabt en unik vidensbank og udvidet sit speciale i forsikring af Life Science.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464