Har du udnyttet din mulighed for individuel rådgivning om din pension? Der kan være store indsigter – og gevinster – at hente

I sidste uge gav Finanstilsynet en generel indskærpelse til forsikringsformidlere om, at alle pensionstagere skal have individuel rådgivning – ikke kun de formuende, højtlønnede eller højtprofilerede ansatte.

”Vi genkender Finanstilsynets formodninger om denne udfordring i branchen,” forklarer CEO for Ensure International Pension Broker, Lasse Siggaard. ”Ofte når vi møder nye kunder og analyserer på deres data, ser vi en klar trafik af visse medarbejdergrupper hen imod standardiserede løsninger på deres pensionsordning.

Det strider imod vores forretningsidé, for pensionsopsparingen er netop, for de fleste, den vigtigste og største opsparing gennem livet. Dertil burde det være en topprioritet at være dækket efter sine egne individuelle ønsker i forhold til livsændrende sygdom og død.

Pension er for de fleste et uoverskueligt og tungt emne i hverdagen. Når vi arbejder så hårdt på at gennemføre den individuelle rådgivning til alle medarbejdere, er det fordi, vi netop ved, at det er i selve rådgivningen, at merværdien skabes – og i mindre grad hvilket pensionsselskab man vælger.”

Sammensætning af pensionsaftalen er helt afgørende

Sammensætning af den optimale pensionsaftale er helt afgørende for pensionstageren. Derfor bliver det afgørende, om pensionsmægleren er transparant og uvildig i sin honorarmodel. Ligesom det er afgørende, at man investerer en time i at modtage den individuelle rådgivning – uanset hvilken alder man har, eller hvor høj løn og opsparing man har. Og det er vigtigt at understrege at med rådgivning mener vi ikke bare et besøg på en hjemmeside eller app, men en ægte dialog imellem en rådgiver og pensionstager.

Christian Eckstrøm, Head of Client Relations i Ensure Pensionsmæglere, forklarer nærmere: “Alle medarbejdere bør få en grundig gennemgang af deres pensions-setup, fordi løn, generel økonomi og forskellige livsvilkår kalder på forskellige løsninger. Det gælder om at få det optimale ud af den aftale, som ens arbejdsgiver har hentet hjem, og der kan være store indsigter – og gevinster – at hente. Det er vores oplevelse, at syv ud af ti standardaftaler kan reorganiseres og give pensionstageren markant bedre vilkår.”

“Det er vores oplevelse, at syv ud af ti standardaftaler kan reorganiseres og give pensionstageren markant bedre vilkår”.

Christian Eckstrøm, Head of Client Relations i Ensure Pensionsmæglere

Ensures indtjening påvirkes ikke af pensionstagerens indbetaling

Ensures forretningsmodel er lidt anderledes end resten af markedet, og på den måde betaler medarbejderne i vores virksomhedsordninger præcist det samme for vores ydelser. Det er netop for at sikre uvildigheden.

Maria Bording, Head of Placement and Technical Knowledge, forklarer: “Ensures kronevederlag – eller vores indtjening – påvirkes ikke af pensionstagerens merindbetaling af pension eller overførsel af depoter fra andre selskaber. Vores honorar er ens – både for den unge medarbejder og beslutningstageren. Således er vores rådgivning om fordele og ulemper af ekstra indbetalinger baseret på en 100% uvildig rådgivning. Og vi har heller aldrig differentieret på direktører eller lønmodtagere i indsatsen for at give dem rådgivning, tvært imod så bruger vi meget tid på at komme igennem til samtlige medarbejdere for at minde dem om, at der kan være store indsigter at hente i at modtage vores rådgivning.”

Maria fortsætter: “For dårlig eller mangelfuld pensionsrådgivning fra en pensionsmægler kan føre til store økonomiske konsekvenser for pensionstageren. Medarbejderen kan have en indbetaling, som er urealistisk i forhold til deres løn, de kan være under- eller overforsikret, og investeringsprofilen kan være helt forkert, bare for at nævne et par eksempler. Et forkert setup kan have store konsekvenser, både hvis man kommer ud for en ulykke og mister sin arbejdsevne, eller bare hvis man akkumulerer årene med forkerte omkostninger og profiler – og især hvis man har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, så det må ikke ske,” forklarer Maria Bording.

Christian Eckstrøm runder af: ”Vi bliver ved med at fokusere på merværdiskabelsen for pensionstageren, og den opstår, når medarbejderen modtager den individuelle rådgivning. Og det gælder ikke kun, når man modtager pensionsaftalen ved ansættelsesstart, men det er lige så vigtigt, at man tager imod rådgivning, når ens livsforhold ændres. Hos Ensure Pensionsmæglere bruger vi meget energi på at monitorere de enkelte aftaler for at afdække, hvor vi kan optimere løsningen for medarbejderen. Og det er sjældent, at vi ikke kan tilføje mere værdi til den enkelte aftale.”

Ensure Pensionsmæglere benytter sig ikke af vederlag baseret på volumen af medarbejderens engagement. På den måde er vores rådgivning om fordele og ulemper ved ekstra indbetaling eller i forbindelse med drøftelse af fordele og ulemper ved overførsel af depoter altid 100% økonomisk uafhængig. Det er det, vi kalder uvildighed.

Læs Finanstilsynets notat om indskærpelsen her.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464