Markeds update – Q2 2021

12/7-2021


af Nikolaj Holdt Mikkelsen

Retningen på aktiemarkederne er næsten kun gået en vej siden bunden i marts sidste år og det er frem. Positive nyheder på vaccinefronten i efteråret boostede aktierne endnu mere og igangsatte samtidig en rotation i markedet væk fra vækstaktier mod value og cykliske aktier. Rotationen var drevet af en forventning om at denne del af aktiemarkedet vil stå særligt stærkt i et økonomisk rebound efterhånden som økonomierne åbner op efter Corona. 

Samtidig med lyset for enden af tunnelen sidste sommer begyndte renterne at stige. Den amerikanske 10-årige obligationsrente, der ofte anvendes som pejlemærke for renteudviklingen, er steget fra 0,55% i sommer til 1,7% i marts. Renten er siden faldet lidt tilbage og ligger nu på knap 1,5%. 

De danske renter er ligeledes påvirket og i særdeleshed renten på danske realkreditobligationer er steget – med kursfald til følge. Det danske realkreditmarked er ramt på flere fronter, dels som følge af den generelle renteudvikling i markedet, men er derudover påvirket negativt af mindre købsinteresse. Det har resulteret i en såkaldt spændudvidelse mod danske statsobligationer. 

Udviklingen i rentemarkedet er drevet af forventning om centralbankerne på et tidspunkt vil se sig nødsaget til at hæve renten og reducere opkøbsprogrammerne. Den meget lempelige pengepolitik er bl.a. blevet anvendt til finansiering af de mange og betydelige finanspolitiske hjælpepakker som Corona fremtvang. 

Et tredje element på radaren er stigende inflation. Corona har brudt forsyningskæder og mange har pga. betalt hjemsendelse haft både rigelig tid og penge til at shoppe varer. Varer som vel at mærke ikke er blevet produceret fordi folk netop har været hjemsendt. Ikke noget at sige til priserne skyder til vejrs. 

Udviklingen i både renter og inflation har givet støj på finansmarkederne i første halvår, herunder har aktiemarkederne op til flere gange vendt pilen ned. Hver gang er de kommet hurtigt tilbage og genvundet mere end det tabte. Troen på en stærk vækst i selskabernes indtjening, en fortsat lempelig pengepolitik og kontrolleret inflation har indtil videre overvundet investorernes frygt.

Resten af året vil formodentlig være præget af samme temaer. Fokus er fortsat på centralbankernes ageren, renteudviklingen, inflation, normalisering af økonomierne og risiko for genopblussen af Corona. Med andre ord er usikkerhedsmomenterne mange og intakte. De kraftige stigninger rejser desuden det naturlige spørgsmål om der er mere at komme efter eller om det var det for denne gang. 

På den korte bane er det min vurdering den positive udvikling kan fortsætte. Det lader til pengepolitikken fortsat vil være lempelig en rum tid, selskabernes indtjening peger i retning af stærk vækst og et reelt alternativ til aktier virker ikke attraktiv. Sidstnævnte har været på læberne i efterhånden en årrække, men med udsigt til stigende renter fremstår traditionelt stabile investeringer ikke særlig attraktive. Forvent også volatilitet og kurssvingninger de kommende måneder.

Sådan gik det i 1. halvår

2021 belønnede i den grad porteføljen og dens overvægt af risikofyldte aktiver. Det globale aktiemarked kom igennem halvåret med afkast på 15,7%. Veludviklede lande kom bedst igennem med afkast på 17,0%, mens emerging markets efter en flot start året faldt tilbage og ender halvåret med afkast på 10,5%. 

Emerging markets er påvirket af fortsat mange Coronasmittede og vaccineprogrammer, der er bagud i forhold til veludviklede lande. Dertil kommer fortsatte spændinger mellem Kina og USA og en generel overvægt af vækstaktier, der er ramt af rotationen fra vækst til value.

Blandt risikofyldte aktiver er rotationen mod value og cykliske aktier blevet belønnet. 

Synderen i porteføljen i år er rentefølsomme obligationer og udviklingen på det danske realkreditmarked har ikke været køn. En udfordring for realkreditmarkedet er bl.a. den 10-årige amerikanske rente, der efter pæne rentestigninger er blevet et reelt alternativ til fx danske realkreditobligationer. Den amerikanske rente er faldet en anelse tilbage igen og det kan give luft til danske realkreditobligationer. Det er min vurdering at udviklingen vil være betydelig mere stabil resten af året. 

Obligationer med kort rentefølsomhed og fokus på mindre kreditværdige obligationer har til gengæld haft en fin udvikling. Tilsvarende er indeksobligationer, hvor hovedstolen justeres i takt med inflationen, kommet relativt godt igennem renteturbulensen og drager bl.a. fordel af inflationselementet.

God sommer.
/Nikolaj Holdt Mikkelsen

***Denne artikel er skrevet af Nikolaj Holdt Mikkelsen og blev første gang bragt i Ensure Pensions nyhedsbrev***

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464