Markeds update – Q3 2021

5. oktober 2021


Af Nikolaj Holdt Mikkelsen

September blev første måned i 2021, hvor aktiemarkedet langt om længe måtte kapitulere og endte med afkast på -1,9% for måneden. Trods kursfaldet er globale aktier stadig i plus 17,8% for året, og opbremsningen er derfor ikke overraskende, men en naturlig konsekvens af årets kraftige stigninger. Der har været kursudsving undervejs, men hver gang er kursfaldene hurtigt genvundet og mere til.

Anderledes rosenrødt er det på obligationsmarkedet. Her har både stigende renter og – set med danske øjne – en dalende interesse for danske realkreditobligationer betydet negative afkast i adskillige obligationsklasser. Her har lav rentefølsomhed og overvægt af kreditobligationer været det bedste ly.

En traditionel tung aktivklasse i investeringsporteføljen er danske realkreditobligationer, og de er ekstra hårdt ramt på afkastet i år. Nykredits realkreditindeks er således faldet med 5,0%, hvilket langt fra er hverdagskost. Tabet er en kombination af stigende rente og udvidet kreditspænd.

Risikoappetitten er i høj grad afgørende for investors afkast i år. Defensive porteføljer ligger med afkast på 4-5%, mens aggressive ligger med pæne tocifrede afkast.

Aktiemarkedet bød samlet på afkast på 1,7% i 3. kvartal. Det betyder hovedparten af årets afkast blev hentet i første halvår og de seneste måneders mere jævne afkast, er udtryk for stigende nervøsitet i finansmarkederne. 

Nervøsiteten skyldes bekymringer om den økonomiske vækst og genopretning kan fastholdes, eller må ned i lavere gear. Der er flere faktorer, der kan påvirke udviklingen negativt. Dels tegner der sig et tydeligt billede af, at den amerikanske centralbank, FED, allerede i år begynder reduktion af deres støtteopkøb. Det vil trække likviditet ud af markedet.

FED forventer renten fortsat vil være lav, men det synspunkt kan blive udfordret af stigende inflation, som vi oplever i øjeblikket. Helt intuitivt virker det også forkert og næppe holdbart at renten er tæt på nul samtidig med at inflationen er tre, fire eller måske fem procent. FED mener inflationen er midlertidig, men jeg tvivler på det bliver tilfældet. Derfor må vi nok indstille os på højere rente uden at den løber løbsk.

En ny bidragsyder til seneste uro på finansmarkederne er den kinesiske ejendomsgigant, Evergrande. Selskabet er tilsyneladende så forgældet at det ikke længere kan honorere dets gældsforpligtelser. Usikkerheden knytter sig til om en eventuel konkurs kan sende bølger gennem det finansielle system, ikke bare i Kina, men globalt. 

Dertil kommer fortsatte udfordringer med de globale forsyningskæder og den knaphed på varer, som følger her, og det er noget som næppe kan løses på kort sig. Endelig spøger Corona fortsat og ikke alle lande er lige så langt med vaccinationer, som det er tilfældet herhjemme.

Trods de mange usikkerhedsfaktorer er det mit bedste bud at risikofyldte aktiver stadig står stærkt i den kommende tid. Kursfald på kort sigt vil kunne give fornyet luft til aktiemarkedet og selvom væksten ikke nødvendigvis fortsætter i samme tempo som hidtil efter Corona, vil væksten formodentligt stadig være ganske solid. 

Hjælpepakkerne, hvor forbrugere er blevet betalt for at ’sidde hjemme’ er udløbet og vil sandsynligvis sende mange amerikanere tilbage på arbejdsmarkedet i den kommende tid. Det øger beskæftigelsen og løser forhåbentligt nogle af de rekrutteringsmæssige udfordringer, som mange virksomheder døjer med.

Selvom FED reducerer støtteopkøbene over den kommende periode, vil pengepolitikken fortsat være lempelig. Det vil i sig selv være støttende for risikofyldte aktiver. Allokeringsmæssigt hælder jeg til at value- og cykliske aktier stadig er fornuftige valg i takt med økonomierne genåbner helt, herunder servicesektorerne, efter Corona. Emerging markets kan være interessant i et længere perspektiv og bør overvejes.

Største usikkerhedsmomenter for væksten i den kommende tid ser jeg som forsyningskæderne, vareknaphed og inflation. 

Årets flotte udvikling er naturligvis kommet danskernes pensionsopsparing til gode. Mange pensionsformuer er tæt på toppen og for en opsparer med 20 år til pensionering, er det gennemsnitlige afkast i år 10,9% pr. 30/9. Det er over det historiske gennemsnit, og en opsparer i markedsrente har over de seneste 10 år fået forrentet sin opsparing med intet mindre end 9,5% om året. Det betyder at 1 mio. kr. i pensionsdepotet for 10 år siden i dag er vokset til 2,5 mio. kr. Hertil skal lægges forrentningen af de løbende indbetalinger.

Det er med andre ord meget pæne afkast danske pensionsopsparere kan glæde sig over, selvom der har været udsving undervejs. Vi skal nok ikke forvente samme afkast fremadrettet, men mindre kan også gøre det. 

 /Nikolaj Holdt Mikkelsen


***Denne artikel er skrevet af Nikolaj Holdt Mikkelsen og blev første gang bragt i Ensure Pensions nyhedsbrev***


Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464