Markedskommentar – Q1 2021

12/4-2021


af Nikolaj Holdt Mikkelsen

Første kvartal af 2021 har utvivlsomt allerede været begivenhedsrigt. Der er fortsat rigeligt med usikkerhedsmomenter med potentiale til benspænd for den økonomiske genåbning og de finansielle markeder. Ikke desto mindre er aktiemarkederne i all-time high og især marts blev afkastmæssigt en pæn måned. 

Covid har naturligvis spøget på finansmarkederne siden virussen ramte sidste forår. Pandemien forårsagede et historisk fald i BNP og kun takket være centralbankerne hurtige ageren og finanspolitiske stimuli uden sidestykke, undgik vi en større finansiel og økonomisk krise. Var det ikke sket, ville vi sandsynligvis have været vidne til et langt værre scenarie end det, som vi rent faktisk har oplevet indtil nu.

På nuværende tidspunkt er opfattelsen i markedet, at Covid er håndterbar og det er et spørgsmål om tid inden den globale økonomi rejser sig igen. Vaccinerne rulles i øjeblikket ud og selvom det her i Europa går langsommere end forventet og end på andre kontinenter, er forventningen at mange bliver vaccineret i løbet af andet kvartal. 

Aktiemarkederne reagerer positivt på denne udvikling og er især kommet selskaber til gode, som i særlig høj grad forventes at nyde godt af genåbningen i samfundet. Det er cykliske brancher som transport, fornøjelser, industri, materialer og finans.

Men en anden fare lurer i horisonten. Meget tyder på, at rentestigninger og forventninger om højere inflation afløser Covid som den primære trussel for en fortsat gunstig udvikling på finansmarkederne. Stigende renter – og i særdeleshed stigende realrenter – vil være en alvorlig udfordring for markederne. Den 10-årige amerikanske rente, som ofte anvendes som pejlemærke for renteudviklingen, er siden årsskiftet steget fra 0,92% til 1,72% ved udgangen af kvartalet. Det er en stigning på 87% på blot tre måneder. 

Årsagen til renterne nu tikker op skyldes paradoksalt nok netop udsigterne til en solid vækst, når økonomierne genåbner. Centralbankerne reagerede voldsomt, da Corona ramte og fx den 10-årige amerikanske statsrente faldt på kort tid fra 1,92% til 0,60%. De seneste rentestigninger er således udtryk for en vis form for normalisering og den amerikanske rente er endnu ikke tilbage på niveauet fra før Covid. 

Stigende renter er sandsynligvis den største trussel her og nu for finansmarkederne. Som investor vil højere rente naturligvis være at foretrække, fordi man opnår en højere forrentning af obligationsdelen i porteføljen. Derfor er det som sådant positivt med rentestigninger – udfordringen opstår hvis renterne stiger for hurtigt på for kort tid. Det giver udfordringer for værdiansættelsen af finansielle aktiver og kan dræbe et opsving inden det overhovedet kommer i gang. 

Rentepilen peger nok snarere op end ned, men der synes alligevel, at være grænser for meget renten vil stige – i det mindste på den korte bane. Moderate yderligere stigninger vil formodentligt kunne absorberes af aktiemarkedet, og i kombination med genåbning af økonomierne, vil risikofyldte aktiver sandsynligvis stå stærkt i de kommende måneder.

Siden efteråret har der været en vis rotation i aktiemarkedet. Investorer er søgt væk fra vækstaktier, som har nydt godt af den ultralave (diskonterings)rente og over mod value-selskaber, heriblandt brancherne som nævnt ovenfor. Det skyldes bl.a. value-selskaber er mere cykliske af natur og med genåbningen er der udsigt til cykliske aktier vil stå stærkt. Dertil kommer at value-selskaber er mindre følsomme over for rentestigninger. Det positive momentum omkring disse selskaber fortsætter givetvis, såfremt væksten i økonomien kommer stærkt tilbage i løbet af 2021 som forventet.

Udviklingen blandt pensionsprodukter i 1. kvartal 2021

Afkastmæssigt blev 1. kvartal et flot kvartal målt på pensionsselskabernes afkast. Den viste profil herunder er livscyklusprodukter med moderat risiko og 15 år til pensionering. 

Det gennemsnitlige afkast for årets første tre måneder er 4,4% som dækker over en spredning fra 2,5% i AP’s bæredygtige pensionsprodukt til 6,8% for Topdanmarks Formålspension med fokus på grøn omstilling.

Topdanmarks øvrige produkter havde også en fin udvikling i kvartalet og det samme er tilfældet med AP Active, hovedproduktet fra AP Pension. 

Afkast livscyklus moderat risiko og 15 år til pensionering:
Afkast opgjort pr. 31/3-2021 og omregnet til årlige afkast udover 12 mdr.

***Denne artikel er skrevet af Nikolaj Holdt Mikkelsen og blev første gang bragt i Ensure Pensions nyhedsbrev***

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464