Fra geopolitik til pandemi: Globale trends i rekruttering og medarbejderfastholdelse

Geopolitik, pandemier, naturkatastrofer og mistrivsel: Her er de globale trends, som fremmer rekruttering og bringer stabilitet og trivsel i medarbejdernes ansættelser. Faglig konference i San Francisco – maj 2023

For nylig var et af Ensures mæglerteams på konference i San Francisco. Værten var en af vores internationale samarbejdspartnere, Asinta, som faciliterer et videns- og medlemsnetværk fra mere end 100 forskellige lande.

Det kom ikke som en overraskelse for os at høre, hvordan virksomheder over hele verden bruger mange ressourcer på at tage sig af deres medarbejdere. Kampen om at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere har aldrig været større.

Vi så især frem til at dykke ned i udviklingen af løsninger på helt nye niveauer. Efterspørgslen efter medarbejderpleje er eksploderet, og markedet er fyldt med nye varianter af tilbud samt helt nye kreative løsninger, der kan fremme medarbejdernes langsigtede trivsel på arbejdspladsen.

Fra mægler til rådgiver i komplekse løsninger

Mæglerrollen har ændret sig støt over de seneste år fra at være formidling af færdige tilbud og pakker til at være rådgivning om komplekse sammensætninger og målgruppebaserede løsninger.

Disse løsninger skal imødekomme skiftende globale udfordringer, herunder geopolitik, pandemier og inflation, samt individuelle behov på mikroniveau, hvor vi skal opfinde og tilpasse løsninger til de enkelte segmenter af medarbejdere i virksomhederne. Det er en kompleks opgave.

Inflationen udhuler medarbejdernes sundhedsordninger

En af de største udfordringer på markedet er, at inflationen har påvirket virksomhedernes sundhedsordninger. Personale ansat inden for sundhedssektoren over hele verden er under pres, og udgifterne i forbindelse med dette er steget. Og det er endda før, vi er gået ind i næste store eksklusive sundhedstilbud: celle- og genterapi. Med stigende priser på arbejdskraft, udstyr og medicin er sundhedsordningerne ved at blive udhulet.

Et globalt svar på de stigende omkostninger har allerede fundet vej til Danmark – telesundhed. Medarbejdere med telesundhedsløsninger kan nemt og hurtigt, fra deres sofa, seng eller sommerhus, ringe eller chatte med en læge og få råd og vejledning. Teknologi og viden om brugeradfærd har gjort det muligt, og det er allerede en succes i mange lande.

Men én god løsning for én medarbejder er ikke nødvendigvis god for den anden medarbejder. Der kan være aldersmæssige forskelle i adfærd og appetit på moderne løsninger, og derfor skal man som ansvarlig for medarbejderes trivsel og fastholdelse have en klar forståelse af, hvordan det samlede tilbud skal se ud. Det skal gavne alle – ikke kun en udvalgt gruppe.

Det mentale globale helbred er fortsat dårligt – en industri opstår

Efter COVID-19 er bevidstheden om mental sundhed blevet en topprioritet på de fleste CEO-agendaer, og mange har taget fat på nogle af udfordringerne, men desværre er der stadig mange, der sakker bagud. Medarbejdere oplever stadig stress, depression, psykosomatiske sygdomme, udbrændthed, mistrivsel og mere.

En af de vigtigste indsigter kan findes i en amerikansk undersøgelse (Deloitte 2022), der viser, at 91% af amerikanske C-level-ledere mener, at de håndterer medarbejdertrivsel. Desværre er kun 56% af medarbejderne enige.

Som uvildig rådgiver inden for sundhedsløsninger er det afgørende at hjælpe ledere med at få et autentisk billede af medarbejdernes trivsel. Der er stor efterspørgsel efter værktøjer, der kan måle medarbejdernes velbefindende.

En anden stor global trend er fremkomsten af virksomheder, der specialiserer sig i at levere problemfri trivselsløsninger til medarbejdere. I USA kan man f.eks. i dag købe sundheds- og medarbejderfordelsprodukter – Employee Assistant Programs (EAP) – f.eks. en hotline, der er specialiseret i at hjælpe medarbejdere i krise i forbindelse med livsbegivenheder.

Dette kan omfatte medarbejderens krise i forbindelse med skilsmisse, uddannelse, dødsfald i familien, ægteskab/skilsmisse, økonomiske udfordringer og kønsskifte. Med EAP kan medarbejderen uanset krisetype ringe til en 24/7 hjælpelinje og få hjælp. Ud over EAP-goderne genereres der også data, så arbejdsgiveren kan få en indikation af trivselsniveauet. Employee Assistant Programs er allerede en realitet i udvalgte danske C25-virksomheder.

En anden trend fra udlandet er Life Style Accounts, hvor medarbejderen får en konto, som de frit kan bruge til at købe forskellige livsstilsprodukter for en tildelt mængde penge, f.eks. et fitnessabonnement eller en cykel. I Indien ser vi eksempler på det nye begreb Mental Health Rehab – et fuldt behandlingsprogram, der imødekommer det mentale efterslæb efter COVID-19.

En markant global trend: 70% af alle medarbejdere er ikke engageret i deres arbejde

– Hvad kan vi bidrage med inden for pension og sundhed?

Mistrivsel er én ting. Engagement er en anden. Ifølge en undersøgelse er 70% af alle medarbejdere uengagerede i deres job. Derudover er 60% af alle mennesker følelsesmæssigt frakoblet på arbejdet, og næsten 20% befinder sig meget dårligt (McKinsey/Alliant 2023).

Der kan være mange forklaringer på disse overvældende tal. Men kan vi i pensions- og sundhedsbranchen hjælpe virksomhederne med at forbedre denne tilstand? I San Francisco så vi mange forslag. Der blev talt om firedages arbejdsuger, uddannelseskonti, feriekonti, hotelkonti, særlige personalegodekonti, konti til sportsbegivenheder – og som den underliggende drivkraft bag alle disse konti: synliggørelsen af virksomhedens formål.

Ifølge undersøgelser er der, som mange allerede ved, masser af penge at hente for virksomhederne ved at øge medarbejdernes engagement. F.eks. viser en undersøgelse, at produktiviteten stiger med op til 38%, og profitten stiger med 27%, hvis virksomheden investerer i en strategi for medarbejderengagement (Gallup/Alliant 2023).

Mobil- og hjemmearbejde på tværs af landegrænser – hvilke regler gælder, og er det lederen, der skal have styr på denne jungle?

Mange virksomheder bruger fleksibel og international arbejdskraft for at kunne følge med i en global leverancestrømning, men også for at få det ønskede antal medarbejdere med de rette kompetencer. Det gode spørgsmål er så, hvordan denne særlige medarbejdergruppe er dækket ind med lønadministration, forsikringer og pensionsordninger, og hvem skal sikre overholdelse af regler og lovgivning? Lovgivningen er både forældet og uigennemskuelig, selv for en juridisk kyndig leder.

Internationale virksomheder udgør en fast del af Ensures kundebase. Det drejer sig om ikke-danske virksomheder, der har ansatte i Danmark, og som skal forsøge at forholde sig til dansk lovgivning og best practice for deres medarbejdere. Det kan være en CEO, CFO eller COO, der dagligt sidder i Washington eller Dhaka og har det lovmæssige ansvar for medarbejdernes samlede arbejde i Høje Taastrup.

Lederen skal sætte sig ind i de lokale forhold i Danmark, herunder de forventninger, medarbejderne har, administrative opgaver og medarbejdernes mindset og kultur. Disse forhold skal i videst muligt omfang stemme overens med tilsvarende forhold på virksomhedens udenlandske hovedkontor. Det er komplekst.

Mæglerfirmaerne oplever stor efterspørgsel fra virksomheder, der har ansvaret for at forholde sig til denne komplekse situation, og ofte søger de rådgivning, når noget allerede er gået galt. Konsekvensen kan være, at medarbejdernes grundlæggende følelse af sikkerhed daler, og risikoen for, at de løfter blikket mod konkurrerende virksomheder, er til stede.

De åbenlyse muligheder for håndtering er enten en stejl læringskurve for lederen eller alternativt at overlade den avancerede rådgivning til mæglerfirmaerne som en professionel måde at skabe tryghed omkring medarbejderne.

Det er ikke nok, at arbejdsgiverne tilbyder gode løsninger – de skal også tages i brug af medarbejderne

Ensures udsendte mæglere i San Francisco bekræfter, at dynamikken mellem efterspørgsel og udbud driver udviklingen i branchen. Når markedet – både globalt og nationalt – oplever udfordringer, opstår der nye idéer og løsninger. Hver dag introduceres der nye produkter og aktører på markedet, som kan bidrage til at rekruttere de rette medarbejdere og skabe trivsel, så de bliver i deres job.

Som C-level leder er det vigtigt at være opmærksom på, at der allerede findes mange gode tilbud og løsninger, som man kan tilbyde sine medarbejdere. Men det giver ikke udslag i medarbejdernes tilfredshed, før virksomheden har sammensat den rette kombination af pensionsordninger, sundhedsforsikringer og personalegoder, der passer til deres specifikke medarbejdergrupper. Ligesom det heller ikke rigtigt rykker før medarbejderne er hjulpet helt hen til at tage tilbuddene i brug.

Der er mange forskellige elementer, der skal være på plads. Risikoen for at spilde virksomhedens indsats og fordele, så de aldrig når frem til at gøre den forskel, de blev skabt til, er latent. Strategiske tiltag – store som små – er kun en succes, hvis medarbejderen møder op på arbejde hver dag og udfører sit job med glæde og en følelse af tryghed.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464