Salg på kreditvilkår – har du kontrol over risikoen?

At yde kredit på salg af sine varer eller serviceydelser er en helt naturlig del af de fleste virksomheders forretningsmodel. Det er et parameter til at gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner, og det kan øge din konkurrencedygtighed. Samtidig er kreditgivning et vigtigt element i samfundets tilvejebringelse af finansiering. 


Verden er usikker – derfor har din virksomhed brug for sikkerhed

Hvis vi nogensinde var i tvivl, så er vi det ikke længere. Verden er foranderlig. Det der var sandt i går, er ikke nødvendigvis sandt i morgen. At man ikke har haft tab på sine debitorer i fortiden, er ikke ensbetydende med at man ikke vil have det i fremtiden. Intet er 100% sikkert. 

De ting der sker i vores nære og fjerne omgivelser påvirker alle det forretningsmiljø vi befinder os i, og de påvirker de kunder vi handler med. I kreditforsikringsverden forstår man disse påvirkninger, og man er ofte i stand til at forudse, hvilke konsekvenser de vil have for markeder, brancher og virksomheder. 

Den rette kreditforsikring giver dig

  • Løbende opfølgning af dine kunders kreditværdighed uanset hvor i verden de befinder sig.
  • Prøvning af kreditværdigheden hos nye kunder før du handler.
  • Overvågning af betalingsmønstre.
  • Proaktiv handling i tilfælde af ændring af betalingsmønstre eller generel kreditværdighed.
  • Inkasso hvis din kunde ikke betaler.
  • Erstatning hvis din kunde ikke kan betale.
  • Adgang til ekspertviden omkring handelskutymer og lovgivning overalt i verden.
  • Øget kreditværdighed for din egen virksomhed som følge af reduceret risiko på din debitormasse.
  • Sparede ressourcer i din virksomhed til håndtering af ovenstående.

Tab og cashflow i din virksomhed

Når du sælger på kredit, påtager du dig en betydelig økonomisk risiko. Hvis din kunde ikke betaler, lider du et tab. Samtidigt risikerer du at blive udfordret på dit cash-flow.

Tilgodehavender på debitorer udgør ofte en betydelig del af mange virksomheders totale aktivmasse. Hvordan har du sikret dette vigtige aktiv? 

Har du ressourcer til den administrative belastning?

Kreditgivning medfører også en betydelig administrativ belastning for din virksomhed, som der skal ressourcer til at håndtere. Kunderne skal løbende kreditvurderes, kreditmaksimum skal fastsættes, og der skal følges op på dårlige betalere. Har du de rette ressourcer til dette?

Få fordele og bedre nattesøvn med kreditforsikring som sikrings- og styringsinstrument.

En kreditforsikring adresserer effektivt en række af de udfordringer, som salg på kreditvilkår medfører, og tilfører dermed din virksomhed værdi. Dette gælder uanset, om du sælger til hjemmemarkedet, til eksportmarkederne eller en kombination af begge. 

Vi er din uafhængige sparringspartner i kreditsikkerhed

Hos Ensure ved vi hen hel del om de udfordringer, som virksomhederne står overfor i forbindelse med handel på kredit. Vi er klædt på til at tage rollen som din rådgiver og sparringspartner i disse forhold, og vi forstår at navigere i markedet for at finde den løsning, som bedst adresserer lige præcis dine udfordringer og forhold.Hos Ensure har vi, ligesom advokater og revisorer, også det særlige rådgiveransvar. Derfor kan du regne med at vi forstår de særlige omstændigheder, der gør sig gældende hos jer. 

Kontakt vores specialist

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464