KUNDELØFTE: VI ER DIN UVILDIGE RÅDGIVER, OG VI ER 100% UAFHÆNGIGE AF LEVERANDØRENS INTERESSER

Hos Ensure er vores fornemste opgave at repræsentere vores kunder bedst muligt – og vi bruger tiden på det, der giver mening for den enkelte. Vi indtræder som professionelle rådgivere og laver udbud på vores kunders forsikringer og pensionsløsninger. I samarbejde sammenligner vi tilbuddene og kommer med en anbefaling til den bedste pensions- eller forsikringsløsning til vores kunders behov.

Din personlige forsikringsrådgiver

Præcis som når du betaler en advokat, en økonomisk rådgiver eller en arkitekt for at yde dig en service, der udelukkende tilgodeser dine behov, sådan fungerer vi som din personlige forsikringsrådgiver. Det har ingen betydning, om vi placerer dine forsikringer i forsikringsselskab A eller B, eller om du vælger ét produkt fremfor et andet – målet er at finde den bedste løsning til dig, uafhængigt af leverandøren.

Foruden uvildigheden giver en forsikringsmægler dig også specialistviden samt alsidig erfaring. Vores mæglere har flere års erfaring med mange typer forsikringssager og fra flere forskellige brancher. Dette sikrer jer som kunde, at jeres Ensure-rådgiver er klædt på til opgaven og altid kan rådgive jer bedst muligt både om valget af forsikringer, men også i rådgivningen om skadessager eller erstatningskrav.

Fordelene ved en forsikringsmægler vs. en forsikringssælger

Det ligger implicit i det at være forsikringsmægler, at vi både er uvildige og uafhængige af selskabernes interesser. Som forsikringsmægler repræsenterer vi vores kunder og fungerer som deres helt egen forsikringsspecialist.

Vi modtager ikke provision eller betaling fra forsikringsselskaberne, men bliver udelukkende betalt af vores kunder. Vi kan som forsikringsmæglere dermed indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber og placere jeres forsikringer i de selskaber, der kan tilbyde de rigtige dækninger til de bedste priser.

En assurandør er direkte ansat i ét forsikringsselskab og kan udelukkende tilbyde rådgivning og produkter inden for selskabets portefølje. De har kun selskabets produkter og vilkår at tage udgangspunkt i, når de skal tilpasse deres forsikringsløsninger til kundernes behov og ønsker.

Vi sidder på jeres side af bordet

For os i Ensure handler det ikke blot om placering af kundernes forsikringer og pensionsløsninger samt mulige besparelser – det handler lige så meget om rådgivningen. Vi assisterer og sparrer med vores kunder om kontrakter, risikostrategi, valg af forsikringer mm. Det gælder ikke blot om, hvor store besparelser vi kan hente ind for vores kunder, men i stedet om ”value for money”.

De fleste af vores kunder vælger et samarbejde med os, fordi de får en tillidsfuld sparringspartner, der sidder på deres side af bordet. Vores rådgivere hjælper med komplekse opgaver som at indhente tilbud, lave benchmarkanalyser og matche vores kunders behov med de rigtige forsikringsprodukter og vilkår på hele markedet. På baggrund af behovsafdækninger og -analyser kommer vi altid med en anbefaling, som de fleste af vores kunder følger, da de har tillid til vores arbejde og det gensidige samarbejde.

Når kunden får ordet

Virksomheden FB Group er både kunde hos Ensure Forsikring og Pension, og det er vores opgave at yde uvildig rådgivning, og sparring såvel som at varetage kundens forsikringsbehov. Vi tog en snak med CFO Ulrik Attermann Laursen om vores samarbejde og fik nogle rigtige flotte ord med på vejen:

”Jeg oplever, at Ensure er helt og aldeles uvildige, og rådgivningen omkring valg af forsikringer udelukkende er baseret ud fra virksomhedens forhold. Jeg oplever, vi har en mægler, der sidder på vores side af bordet. Uden mægler ville vi skulle snakke direkte med forsikringsselskabernes repræsentanter om de produkter, de er ansat til at sælge. Derefter skulle vi selv foretage en sammenligning af et relativt komplekst produkt uden at vide nok om emnet. Selvom jeg synes, jeg ved meget om forsikringer, så føler jeg mig slet ikke klædt på til at kunne sammenligne to forsikringstilbud korrekt. Derfor er mæglerbetjening en stor hjælp for os!

Foruden rådgivningen spiller tillid og åbenhed en stor rolle. Vi kan åbent fortælle vores rådgiver i Ensure om vores forretningsmæssige behov og virksomhedens risici uden at være bekymret for, at et selskab ser muligheden for at sælge en ekstra forsikring.

Det var et strategisk valg for os at indgå et samarbejde med Ensure. Gennem samarbejdet får vi den rette rådgivning og de rigtige forsikringsdækninger til den bedst mulige pris.”

– Ulrik Attermann Laursen, FB Group

Hvad uvildig rådgivning betyder for vores medarbejdere

Insurance Broker, Ensure Forsikringsmæglere
Andreas la Cour er Partner i Ensure Forsikring Øst, og hans fornemmeste opgave er at varetage sine kunders interesser. Han arbejder uafhængig af leverandørernes interesser. Han fortæller:

Det er de færreste selskaber, der er gode til det hele. Ud fra vores rådgivning og analyser – og med kunden i fokus – giver vi dem muligheden for at vælge de selskaber, der passer bedst til dem på hver enkelt type forsikring – uafhængig af selskabet.”

Se med i videoen, hvor Andreas fortæller, hvad uvildig rådgivning betyder for ham og hans kunder.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464