Tab af erhvervsevne

Forsikring ved tab af erhvervsevne sikrer din økonomi, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes.

Du kan tilpasse forsikringen med udgangspunkt i dig og dit liv. Det er derfor individuelt, hvad du får udbetalt, og hvordan du modtager pengene.

Forsikring ved tab af erhvervsevne kan bestå af et eller flere elementer:

 • En månedlig indbetaling, som typisk udgør en procentdel af din løn.
 • En engangsudbetaling (invalidesum).
 • Fritagelse for indbetaling. Det vil sige, at pensionsselskabet overtager indbetalingen til din pensionsordning. Du beholder dine forsikringer, og opsparingen til din pension fortsætter, selv om du ikke længere selv indbetaler.

Den månedlige indbetaling er som udgangspunkt et supplement til en eventuel offentlig ydelse, og er din forsikringsdækning stor nok, vil du derfor i de fleste tilfælde være sikret en udbetaling, der stort set svarer til dit lønniveau, før du mistede din erhvervsevne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige kriterier, der skal være opfyldt, inden der kan ske udbetaling, alt efter hvilket pensionsselskab du er forsikret i. Der er ydermere stor forskel på, om du er forsikret i et kommercielt selskab eller en pensionskasse, og det kan samtidig være afhængig af tilkendelse af offentlige ydelser ved nedsat erhvervsevne.

Invalidesum

En invalidesum er en forsikring, der udbetales én gang, hvis din erhvervsevne nedsættes med 2/3, og nedsættelsen skal være varig. Udbetalingen er skattefri.

Du skal være opmærksom på, at betegnelsen ’varig’ er forskellig, alt efter om man er forsikret hos et kommercielt selskab eller en pensionskasse, og kan samtidig være afhængig af tilkendelse af offentlige ydelser ved nedsat erhvervsevne.

”Hos Ensure har vi fået den bedste service og rådgivning, man kan købe for penge”

– Hanne Hansen, pensionskunde hos Ensure

Livsforsikring

Med en forsikring ved dødsfald hjælper du dine nærmeste til at komme videre i tilværelsen på en økonomisk forsvarlig måde, hvis du dør inden pensionsalderen.

Du har mulighed for at tilpasse forsikringen, så den passer til de efterladtes behov.

Du kan vælge, om udbetalingen skal være et engangsbeløb eller en udbetaling i en bestemt årrække.

 • Vælger du, at udbetalingen skal være som et engangsbeløb, er der ikke fradragsret for præmien, og så er udbetalingen skattefri.
 • Vælger du en udbetaling i en bestemt årrække, vil præmien være fradragsberettiget. Dermed beskattes udbetalingerne som personlig indkomst. Udbetalingerne kan konverteres til et engangsbeløb mod betaling af en afgift på 40 %.

Hvem får forsikringen udbetalt?

Som udgangspunkt vil udbetalingen ske til ’nærmeste pårørende’. Du kan også vælge, at pengene skal gå til en anden.

Er forsikringen oprettet eller ændret efter 1. januar 2008, dækker nærmeste pårørende over disse personer i prioriteret rækkefølge:

 • Ægtefælle/registreret partner.
 • Samlever (hvis I har fælles bopæl og har haft det i mindst to år, eller har fået/venter barn sammen).
 • Børn, børnebørn og oldebørn (ikke stedbørn).
 • Arvinger ifølge testamente.
 • Arvinger ifølge arvelov.

Er din forsikring oprettet før 1. januar 2008, og du ikke har ændret begunstigelsen, er samlever ikke omfattet af ’nærmeste pårørende’.

Ønsker du, at udbetalingen skal gå til en anden end ’nærmeste pårørende’ i ovenstående rækkefølge, kan du indsætte en navngivet person. Hvem, du kan vælge, afhænger af, om din forsikring er med eller uden fradragsret.

Du skal være opmærksom på, at dine efterladte skal betale boafgift, alt efter hvem den udbetales til.

Børnepension/ -rente

Med en børnepension kan du sikre dine børn en månedlig udbetaling fra din død (inden pensionsalderen) og frem til deres 24. år.

Du kan oprette en børnepension til dine egne børn og stedbørn.

Udbetalingen starter, hvis du dør før ophørstidspunktet. Den beskattes som personlig indkomst hos barnet. Er barnet under 18 år, udbetales forsikringen til barnets værge og beskattes som personlig indkomst hos barnet.

Kritisk sygdom

Forsikring ved kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en række alvorlige sygdomme.

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Sygdomme skal være nævnt i forsikringsbetingelserne, og er den ikke nævnt, er den ikke dækket.

Rammes du af en sygdom, der er nævnt i dine forsikringsbetingelser, og er de specifikke krav til diagnosen opfyldt, får du en kontant skattefri udbetaling, når diagnosen er stillet.

I nogle pensionsselskaber er det også muligt at få tilkoblet kritisk sygdom til børn.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan Ensure kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning på pensionsmarkedet, så er du velkommen til at kontakte Managing Partner Lasse Siggaard på telefon +45 3131 3195 eller sende os en mail på lsi@ensure.dk.

Mødet eller samtalen med os er helt gra­tis og ufor­plig­ten­de.

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring er din genvej til hurtig undersøgelse, udredning og behandling og sikrer, at du hurtigt kan blive rask og vende tilbage på arbejde. Forsikringen fungerer som supplement til det offentlige sygehusvæsen.

Sundhedsforsikring dækker blandt andet:

 • Fysiske behandling
 • Psykiske behandling
 • Alternativ behandling
 • Behandling på privathospital og klinik
 • Kontrol og opfølgning på behandling
 • Genoptræning efter operation
 • Second opinion
 • Behandling af misbrug

Sundhedsforsikring kan både oprettes privat og gennem en arbejdsgiver. Er forsikringen betalt af din arbejdsgiver er den del, der er fritidsrelateret skattepligtig for dig.

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige leverandører af sundhedsforsikring dækker, så du vil kunne læse omkring dette i dine forsikringsbetingelser.

Tandforsikring

Tandforsikring giver økonomisk tryghed, sunde tænder, bedre livskvalitet og færre sygedage, og du kan trygt gå til tandlægen. Bliver din tandforsikring betalt af din arbejdsgiver, er præmien skattepligtig for dig.

Kollektiv ulykke

En kollektiv ulykkesforsikring er ofte oprettet gennem din arbejdsgiver eller en faglig organisation.

Bliver din kollektive ulykkesforsikring betalt af din arbejdsgiver, og dækker forsikringen kun i din arbejdstid, er præmien ikke skattepligtig for dig. Men dækker forsikringen også forsikringsbegivenheder, der indtræffer i din fritid, er præmien skattepligtig for dig.

Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464