Forstå din pensionsordning

Et møde med Ensure sikrer dig, at du forstår din pension. Din pensionsrådgiver i Ensure gennemgår alle dine vilkår og sørger for, at det bliver let forståeligt for dig som kunde.

Vi sikrer dig, at du er oplyst omkring alle dækninger, vilkår samt tilvalgsmuligheder. For os er det vigtigste, at du bliver rådgivet hele vejen rundt, og at du forstår indholdet af din pension. Vi ruster dig til at træffe de rigtige valg, hvad enten det drejer som om investeringssammensætning, forsikringsdækninger eller omkostninger.

Uvildig og uafhængig pensionsrådgivning

De fleste ved ikke meget omkring deres pensionsordning, så det er vores fornemste opgave at klæde dig på, og give dig det fulde overblik, uanset om du ønsker at blive kunde hos os eller ej.

Vores rådgivning er uvildig og uforpligtende. Dog vælger otte ud af ti af dem vi taler med at indgå et samarbejde med os. De øvrige 20 % får blot uforpligtende rådgivning om deres pension uden at blive kunde – det kan enten skyldtes, at man har nogle gode vilkår i dag, eller man har behov for andre løsninger, som ikke kan løses hos et pensionsselskab.

Vores kunder er både små og store virksomheder

Når virksomheder skal forhandle priser på deres medarbejders pensionsordning, så er det en stor fordel, hvis de er mange ansatte. Typisk får de store virksomheder de bedste priser, og så betaler de mindre virksomheder samt private personer en meget højere pris. Dette er selvfølgelig ikke fair for de små.

Det kan vi dog lave om på – vi forhandler med de forskellige pensionsselskaber på markedet for tusindvis af kunder, og på den måde opnår vi langt lavere priser til vores kunder, end hvis man selv skal ud og forhandle med selskaberne. Dette vil i sidste ende komme dig til gode, for jo flere penge du sparer på din pension, jo mere går til din opsparing, og jo flere penge vil du have til din alderdom.

I takt med, at vi får flere og flere kunder, så forhandler vi løbende med selskaberne, så vi sikrer dig de bedste priser i markedet.

Vi arbejder i din interesse

Vi sidder på din side af bordet, når vi skal forhandle din pension med selskaberne. Mange selskaber har typisk egne interesser, som de skal pleje, og de vil typisk vælge den løsning, som er bedst for dem – og ikke altid den løsning, som er bedst for dig som kunde.

Vi kigger ikke kun på standard løsninger, men giver dig et overblik over alle valg og løsninger, der findes. Ofte kan vi hente rigtig mange penge ind og give dig et bedre afkast ved at sammensætte dine investeringer korrekt.

Ensure tilbyder uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning. Det betyder, at vi arbejder i din interesse og sikrer dig, at du får de bedste vilkår. Hvis du ønsker uvildig og konstruktiv rådgivning om din pension, som samtidig er forståeligt, så skal du vælge Ensure Pensionsmægler.

Vi samarbejder med alle pensionsselskaber

Som kunde hos Ensure får du adgang til alle pensionsselskaber og deres produkter. Således kan vi give dig en bred rådgivning og løbende sørge for, at du har den bedste løsning på markedet. Pensionsselskaberne ændrer ofte deres priser og vilkår, derfor er det vigtigt, at din mægler handler proaktivt og overvåger udviklingen i markedet. Vi er ikke bundet af ét bestemt selskab, men kan forhandle med samtlige pensionsselskaber på markedet.

Gennemsigtighed – fast pris på administrationen

Hos Ensure får du altid en fast pris på administrationen. Det klart en fordel, da langt de fleste kunder betaler procenter af deres hele pensionsopsparing. Det betyder, at når opsparingen stiger, stiger omkostningerne også. Det virker måske ikke dyrt i starten, men der går ikke mange år, før pensionen har en vis størrelse som koster mere, både fordi der kommer løbende indbetalinger samt forrentning af opsparingen.

Vi tager en fast pris for vores rådgivning, uanset valg af pensionsordning samt pensionsselskab. Dermed er du garanteret en fuldstændig uvildighed rådgivning uden skjulte, økonomiske interesser.

Vi giver alle vores rabatter til kunderne og modtager ingen form for returkommission fra pensionsselskaberne. Derfor kan du være sikker på, at Ensure altid finder den bedste løsning for dig som kunde.

Vil du vide mere?

Vil du ger­ne vide mere om, hvordan Ensure kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning på pensionsmarkedet, så er du velkommen til at kontakte os på telefon + 45 51 95 50 00 eller sende os en mail på privat@ensure.dk.

Mødet eller samtalen med os er helt gra­tis og ufor­plig­ten­de.

Brug tiden bedre

Vores undersøgelser viser, at kun 2 % af danskerne får kigget på deres pensionsordning jævnligt. Ved at samarbejde med os, sikrer vi løbende kontrol af din pension, og vi sørger for, at din pensionsløsning er opdateret for hvert år. Du undgår derfor at skulle sætte dig ind i et forholdsvis kompliceret stof, som ofte bliver nedprioriteret i en travl hverdag.

Hos Ensure Pension mener vi, at man skal gøre det, man er god til, så hvorfor ikke lade os tage sig af arbejdet med din pensionsordning, så du kan gøre det, du er bedst til? Ensure holder løbende øje med din pensionsordning, så du kan få ro i maven, og vi tilbyder løbende rådgivning efter dine behov.

Vores unikke pensionsberegner

Det er rigtig svært at gennemskue, hvad man betaler til, og det kan være endnu sværere at beslutte, hvad man i givet fald så skal gøre fremover.

I Ensure bruger vi vores unikke pensionsberegner på hvert kundemøde. Den sam­men­lig­ner alle tal fra pensionselselskaberne og tager højde for alle omkostninger – både investeringsomkostninger, forsikringspriser, mæglerudgifter og administrationsomkostninger.

På mødet med dig giver vi dig et fuldstændig overblik over alle samlede omkostninger, som vi sætter op imod alle de øvrige pensionsaftaler. Det betyder, at du får et 100 % overblik over dine muligheder og dine nuværende og fremtidige omkostninger. Ved at få alle tal belyst og beregnet, får du det mest optimale sammenligningsgrundlag hver gang.

Vores rådgivere hos Ensure hjælper dig således, at du kun får ændret i dine aftaler, hvis det kan betale sig. Vores pensionsberegner sam­men­lig­ner alle pro­duk­ter på hele pensionsmar­ke­det, og vi hånd­pluk­ker i sam­arbejde med dig den bedste løsning.


Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464