Meget mere end en udbetalingsplan

Hos Ensure Pensionsmæglere er seniorrådgivning meget mere end en udbetalingsplan. Først og fremmest er du sikret 100 % uvildighed.

Vi mener ikke, at rådgivningen er uvildig, hvis rådgiver har en økonomisk interesse i de valg, du står overfor. Det gælder f.eks., hvis rådgivers indtjening direkte eller indirekte baseres på opsparingens størrelse, og hvor den er placeret. Derfor er vores konsulenthonorar et fast kronebeløb.

Overblik og ro i maven ved økonomisk analyse

Overblik over den økonomiske situation i husstanden på det tidspunkt, lønnen ophører, er noget af det, vores kunder finder mest værdifuldt. Mange frygter, at der ikke er penge nok til at leve alle drømmene ud. Og hvor længe skal pengene række? Heldigvis bliver langt de fleste positivt overraskede, når de ser, hvor langt pengene faktisk rækker efter skat og i samspil med de offentlige ydelser – efterløn og folkepension.

Seniorrådgivning handler om at give dig overblik over bl.a.:

  • Hvordan din økonomi ser ud ved forskellige aldre – hvis du ikke er helt afklaret om, hvornår du vil forlade arbejdsmarkedet.
  • Om du har råd til at gå tidligt på pension, hvis det er det, du drømmer om.
  • Efterløn og folkepension – hvor meget kan du få.
  • Hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen.
  • Hvordan din økonomi ser ud, hvis du går ned i tid.
  • Om det giver mest mening at gå gældfri på pension, eller om lån i huset giver mere handlefrihed.

Det hjælper som regel på afklaringen at få syn for sagen i disse ”hvad-så-hvis”-situationer, hvilket den økonomiske analyse giver dig.

Kontakt Ensure

Har du behov for seniorrådgivning, eller ønsker I som virksomhed at høre mere om Ensures seniorkoncept, herunder hjælp eller inspiration til udarbejdelse af en seniorpolitik, er du velkommen til at kontakte Mimi Lund, partner, cand.jur. på telefon 6051 8020 eller mail mlu@ensure.dk.

Mødet eller samtalen med os er helt gra­tis og ufor­plig­ten­de.

Juridisk rådgivning og udbetalingsplan

Udbetalingsplanen er selvfølgelig vigtig at have ved hånden, så du kender udbetalingsrækkefølgen. Samtidig har du vished for, at du får det optimale ud af dine penge, da planen er udarbejdet i samspil med diverse skatte – og modregningsregler.

Du tilbydes også juridisk rådgivning om fx arveregler, testamente og særeje, så arven lander i de lommer, du ønsker.

Seniorrådgivning som led i virksomhedens senior- og personalepolitik

Som virksomhed kan I tilbyde seniorrådgivning til glæde både for jer som arbejdsgiver og for medarbejderne. Det kan være som led i at fastholde medarbejderen lidt længere, eller som led i at sige farvel til en medarbejder.

Ved at være i god dialog med medarbejderne i sidste fase af arbejdslivet sikrer I, at nyttig viden ikke går på pension sammen med medarbejderen. Samtidig sikrer I, at medarbejderne får mest muligt ud af jeres største personalegode – den obligatoriske firmapensionsordning.

Kontakt vores specialist

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464