Forsikringsløsninger til ejendomssektorens komplekse behov

Hos Ensure har vi øje for ejendomssektorens særlige behov, når det kommer til ejendomsforsikringer. Vores hold af specialister har udbredt kendskab til de fokuspunkter, der gør sig gældende på området. Udfordringer såsom ny lovgivning, samfundsændringer og samspil mellem forsikringstyper og risici er nogle af vores primære fokusområder.

Qua vores indgående kendskab til markedet ved vi, at ejendomssektorens forsikringsbehov er varierende, og derfor er der brug for specialistviden for at målrette løsningerne til de individuelle behov. Vores udgangspunkt i hver enkelt kundesag er en gennemgribende behovsanalyse, en omfattende risikovurdering og en vedholdende forhandlingsstrategi med forsikringsselskaberne.

Ejendomsinvestor

Ensure ved, at valg og sammensætning af forsikring har direkte indflydelse på afkastet og dermed værdisætningen på din ejendomsportefølje. Der er store værdier involveret, så selv små justeringer i forsikringsforhold har voldsom effekt på balancen.

Vi målretter og tilsikrer den korrekte dækning

Ensure tager udgangspunkt i det individuelle og særlige behov, frem for en generel dækning, der ofte er mangelfuld. Det kunne være hensyntagen til terrorforsikring for centralt placerede ejendomme, forskelle på sammensætningen af ejendomme i forhold til leje plus driftsomkostninger eller ”markedsleje”.

Vi ser ofte, at momsforhold er håndteret problematisk, da man derved enten har en meget høj ”selvrisiko” eller også betaler alt for meget. Vi har en indgående forståelse af, hvor vigtige disse ting er for afkastet på den enkelte ejendom og dermed værdisætningen på den samlede portefølje. Føromtalte er allesammen områder, som vi ofte ser, bliver overset i den samlede forsikringsdækning, men som er en naturlig del af arbejdet med en ejendomsportefølje overvåget af Ensure.

Ejendomsudviklere

Som ejendomsudvikler opereres der i et felt, hvor tid, hastighed og overblik er altafgørende for byggeprojektets vilkår og endelige succes. Hos Ensure kender vi markedsvilkårene og vigtigheden af at være proaktive på områder som fx byggeskadesforsikringer, deadlines og udvikling af projektet.

Er der taget højde for alt?

Der er mange hensyn at tage, når det omhandler ejendomsudvikling. Vejrforhold/-ændringer, garantiforsikringer, udenlandske leverancer og arbejdskraft skal forsikres korrekt. Opstår der en udfordring ét sted, er Ensure garant for, at dette allerede er tænkt ind i den samlede police. Dette kan vi gøre, fordi vi altid skræddersyr vores ejendomsforsikringer til det givne byggeprojekt – ud fra det specifikke behov.

Kompetent projektstyring af forsikringsprogram

Når dine projekter er overvåget forsikringsmæssigt af Ensure, får du en proaktiv rådgiver, der løbende er opmærksom på deadlines i god tid. Vi benytter os af et særligt projektstyringsværktøj, der overvåger samspillet imellem projektobjektansvars-, byggeskade-, allrisks-, entreprise- og bygningsforsikring, herunder udløb og forlængelser.

På den måde er vi på forkant, og vi sikrer os, at der ikke er tvivl, om det var bygherre eller entreprenør, der skulle tegne all-risk-forsikringen – eller der opstår udfordringer med, at man få dage før behovet for en ibrugtagningstilladelse mangler en betalt byggeskadeforsikring. Det bevirker, at man udover mere ro, også får forhandlet vilkår rettidigt og dermed opnår bedre priser på forsikringerne i projektet.

Vil du vide mere?

Vil du ger­ne vide mere om, hvordan Ensure kan hjælpe dig med at finde de bedste ejendomsforsikringer, så er du velkommen til at kontakte os.
Find den rette medarbejder til netop jeres behov.

Ejer- /andelsboligforening

Særligt ved boligforeninger kan der opstå usikkerhed omkring forsikringsvilkår. Vi har indgående kendskab til de udfordringer samt fokuspunkter, man skal have som ansvarlig for en boligforening. Det kan være en tidskrævende opgave at få dette på plads, når man ikke har den nødvendige viden om forsikringsmarkedet og selv har et personligt ansvar for at sikre, at foreningens forsikringspolice dækker det, den skal.

Når du entrerer med Ensure og vores specialistteam, kan du som forsikringsansvarlig / bestyrelsesmedlem overdrage det fulde juridiske rådgiveransvar. Du får dermed en sikkerhed for, at der bliver truffet de korrekte til- og fravalg.

“Fra start af følte jeg mig holdt ved hånden. Vi er meget tilfredse med forhandlingerne, for nu har vi fået de samme dækninger, men med lavere priser. Ensure er lig med hurtig service, venlighed og ordentlighed.”

Majken Pedersen, A/B Ulrikkenborg

Kender I konsekvenserne af en mangelfuld forsikringsdækning?

Bestyrelsesarbejdet i en forening indeholder mange aspekter. Alt fra lovgivning til udvalgsarbejde, terrortrusler, skadesforebyggelse, forhandling med leverandører og alt derimellem er bestyrelsens ansvar. Er uheldet ude, og skaden sket, kan det enkelte medlem i bestyrelsen blive holdt personligt ansvarlig, personlige og økonomiske konsekvenser til følge.

Når I entrerer med os, har vi ikke bare det fulde overblik over alle tilvalgsforsikringer, men også det juridiske ansvar som forsikringsmægler. Det betyder, at I kan arbejde trygt videre med alle de vigtige opgaver for beboerne i jeres forening, og sikre de bedst mulige vilkår for dem, uden at skulle bekymre jer om et personligt ansvar.

Boligselskaber

En korrekt forsikring af boligselskaber er en kompleks størrelse, som ofte overlades til mennesker, der har mange vigtige, forskelligartede opgaver på deres bord.

Det sker jævnligt, at boligselskaber oplever varslede stigninger på forsikringspræmien, risikoændringer som følge af vejrforhold, hærværk osv. I vores specialistteam har vi lang erfaring med at takle disse forhold og dermed overtage det arbejde, som er forbundet hermed. På den måde bliver der frigivet ressourcer, og det administrative arbejde minimeres.

Lad os tage ansvaret

Vores arbejde med boligselskaber er en opgave med mange facetter. Nogle af vores fokuspunkter er blandt andet, at vedligeholdelsesplanen er kædet sammen med forsikringsdækningen. Derudover analyserer vi forsikringsbehovet, og risikopotentiale og målretter derefter den helt korrekte forsikringspolice med nødvendige tilvalg mm.

Endvidere har vi værdiskabende digitale værktøjer, der giver det fulde overblik over ejendommens forsikringspolice. En hurtig adgang til policen kan gøre en stor forskel i hverdagen, såfremt skaden indtræffer.

Ejendomsadministrator

Som ejendomsadministrator arbejdes der ofte på tværs af mange ejerforeninger. Det skaber et behov for et komplet overblik. Samtidig er der forskellige aktører at tage hensyn til – både på lejerniveau og bestyrelsesniveau. Alt sammen er ressourcekrævende områder, som kræver det tætte samarbejde, som Ensure har påtaget sig gennem mange år som forsikringsmægler for ejendomsadministratorer.

Den rette sparringspartner, der sikrer overblik

Som forsikringsmæglere går vi ind og påtager os det juridiske ansvar for den korrekte dækning. Men vi indgår samtidig som en sparringspartner, der fx klargør alt materiale til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Dermed sparer vi vores kunder for mange tidskrævende opgaver. Vi tilbyder samtidig professionelle digitale værktøjer, hvor det bliver muligt at arbejde og operere nemt som ejendomsadministrator, da det fulde overblik altid er ved hånden.

Ejendomme i udlandet

Ensure er medlem af verdens største og uafhængige broker netværk, WBN. Det betyder, at vi har udvalgte forsikringsmæglere over hele verden, som kan bistå med forsikringsløsninger, der lever 100% op til det pågældende lands lovgivning og krav. 

Vi er bindeleddet på tværs af landegrænser

Vi kan gennem WBN trække alle relevante data, når spørgsmål eller nye behov opstår for vores kunders ejendomsaktiver i udlandet. Dermed sikrer vi, at alt er gjort forståeligt og gennemsigtigt for vores kunder, og det komplette overblik altid er til stede.

Uanset, om der tegnes en forsikring i flere lande, eller blot i ét, er der kun én kontakt i Ensure. Vores kunder skal derfor ikke ulejlige sig med ressourcekrævende processer. Vi tager opgaven, sørger for kontakten, og alt er korrekt dækket og forsikret. At det hele sker langt væk, er derfor ikke en udfordring. Vi er tæt på, selvom der er stor afstand imellem kunden og de udenlandske ejendomsaktiviteter.

Lokalt kendskab gør forskellen

Vores samarbejdspartnere sidder on location, og er nøje udvalgt gennem en valideret proces og ud fra høje standarder, som er kendetegnet for WBN. Vores kunder er derfor sikret en 100% korrekt rådgivning og forsikringsløsning. De lokale forhold er afgørende for den korrekte dækning, og via de bedste lokale forsikringsmæglere kan vi tilbyde en ejendomsforsikring, der tager højde for alt som fx vejrforhold, terrorrisiko, lokale udfordringer mm. 

Uafhængig forsikringsmægler, der arbejder på jeres side af bordet

Ensure arbejder uafhængigt på kundens vegne. Vi forhandler, indkøber og sammensætter forsikringsløsningen til de bedst mulige vilkår, hvilket er muligt, fordi vi er frie til at operere i hele forsikringsmarkedet på kundens vilkår.

Vi er eksperter i at behandle det fulde risikosortiment, der er beregnet og behandlet ud fra en segmentering af forsikringsbehovet. Endvidere fungerer vi som sparringspartner på en lang række andre områder. Vi kan derfor være med til at optimere på fx forhold, hvor der kan være en del økonomiske ressourcer at spare. Her fungerer vi som virksomhedens forlængede arm som en uvildig og uafhængig forsikringsmægler, og vi forhandler den bedst tænkelige forsikringspolice hjem.

Internationalt broker netværk er din sikkerhed i udlandet

Ensure er en del af verdens største mæglernetværk, WBN, og kan derfor håndtere og behandle ejendomsforsikringer ved erhvervelse eller besiddelse af ejendom i udlandet.

Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464