Forsikringsløsninger målrettet og tilpasset autobranchens behov

Hos Ensure er vi specialiseret i at varetage og forhandle forsikringsløsninger, der tager hånd om autobranchens mange behov. Uanset om du er forhandler, autoværksted eller begge hjælper vi dig med at finde en forsikringsløsning med korrekte dækning til den bedste pris.

Som uvildig forsikringsmægler udarbejder vi vores forsikringsløsninger og deraf forsikringspolitik på baggrund af en 360 graders analyse. Dermed giver vi dig det fulde overblik samt tryghed for, at der er dækning for din risikoeksponering.

Er der taget hånd om alle procedurer omkring prøvekørsler?

Udfyldelse af køresedler, procedurer for hvornår det er påkrævet, at en medarbejder skal med på prøvekørsel samt overblik over selvrisiko, er alt sammen faktorer, der påvirker din samlede forsikringsløsning. Går det galt under en prøvekørsel, har det store økonomiske konsekvenser for din virksomhed, hvis du ikke er dækket korrekt.

Derudover er tricktyveri også udbredt ved prøvekørsler, og ser du aldrig bilen igen, kan kravet være på hele bilens værdi – med store økonomiske konsekvenser til følge.

Men vidste du fx også, at ved mange forsikringsselskaber kræves der en selvrisiko på 10 % af bilens værdi, såfremt der sker et uheld under en prøvekørsel?

Ensure sikrer dig, at din forsikringsløsning repræsenterer dine aktivers reelle værdi, og at ingen ubehagelige overraskelser kører ind over kantstenen hos dig.

Vi har mange års erfaring i markedet og branchen, og vores store netværk og forhandlingsstrategi med selskaberne sikrer dig en forsikringsløsning, der passer til det set-up, du har.

Har I styr på risikoen ved håndteringen af kundebiler?

Når du har kundens bil i din varetægt, er der en lang række faktorer, der skal tænkes ind. Fx er der forskel på forsikringspræmien afhængigt af, om bilen står ude eller inde. Hvordan opbevares bilnøglerne om natten, og dækker kundens egen forsikring, når den afleveres på værkstedet?

Størrelsen på din forsikringssum skal endvidere tilpasses den type bil, som du får ind på værkstedet, hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet. Det er fx problematisk at reparere på en bil, der er dyrere end de biler, der generelt kommer ind i værkstedet alene af den årsag, for sker der en fejl, et uheld eller er du udsat for tyveri, dækker din forsikring ikke det fulde tab, hvis værdiansættelsen på bilen ikke er korrekt.

For at undgå dette, kræver det en tilpasset forsikringsløsning, hvilket vi sikrer dig hos Ensure. Med vores indgående kendskab til autobranchen sørger vi for, at din forsikring er dækket på alle virksomhedens aktiver og deraf værdi.

Lever I op til alle sikringskravene, jeres forsikringsselskab stiller?

Uanset hvor din bil er placeret, er der krav fra dit forsikringsselskab om, hvordan den sikres mod tyveri. Udearealerne skal være sikret korrekt, ligesom det ikke altid er nok at have en tyverialarm og en lås på døren, når bilen står inde. Et forhold, som mange er bevidste omkring, men mangler det fulde overblik over. Derudover stilles der specifikke krav til opbevaring og aflevering af nøgler, både i – og udenfor åbningstiden.

Det kan være svært at navigere i alle detaljerne, specielt når hverdagen kører. Hos Ensure får du tilknyttet en uvildig forsikringsmægler, der arbejder på din side af bordet, og sikrer at du har mulighed for at overholde alle detaljer i sikringskravene. Det er vores ansvar at have øje for alt det, som står med småt, eller som er kompliceret for mange. Derfor får du maksimal tryghed med vores forsikringsløsninger samt fuldt overblik over alle procedurer og sikringskrav.

Lever dine arbejdsprocesser op til forsikringsselskabets forsikringsbetingelser?

Der findes et hav af sikringskrav fra forsikringsselskaberne. Ved nærmere eftersyn kan det rent faktisk vise sig, at du som autoforhandler eller værkstedsejer ikke er i stand til at efterleve kravene, eller at det bliver en for dyr løsning. Viser det sig at være korrekt, skal du finde et forsikringsselskab, som matcher dig.

Ensure påtager sig opgaven at finde det helt rigtige forsikringsselskab med sikringskrav, som din virksomhed kan håndhæve og får bedst gavn af. Det er ofte lettere og billigere at finde et selskab, der matcher din virksomhed, end at forsøge at leve op til de mange krav i et givent selskab. Men det er en ressourcekrævende opgave at finde det rigtige match. Den opgave tager vi fra dine skuldre.

Hvad sker der, når I får leveret biler?

Leveres dine biler om natten, om dagen eller på en anden adresse? Er det et miks af alle tre? Uanset hvilken af ovenstående, der gør sig gældende for dig, hjælper vi ved at gøre dig bevidst om, hvordan du skal forholde dig i forhold til forsikringsselskabets krav. Gennem vores 360 graders analyse og behovsafdækning finder vi sammen den løsning, der passer dit unikke behov.

Ensure – uvildig forsikringsmægler med juridisk ansvar for vores arbejde

Når du samarbejder med os omkring din forsikringsløsning, uanset hvilken del af autobranchen du repræsenterer, sikrer vi dig det fulde overblik over din virksomheds risiko og deraf nødvendige forsikringsløsning. Der er ikke ’one size fits all’, da din virksomheds fysiske placering, værdien af bilerne i din forretning eller værksted samt håndteringen af leverancer mm., alt sammen spiller ind.

Hos os får du en fast tilknyttet forsikringsmægler. Alene eller i samarbejde med dig påtager vi os opgaven med at forhandle med forsikringsselskaberne. Vi arbejder på din side, og det er din garanti for en forsikringsløsning, der kører din virksomhed sikkert i mål, ud fra unikke behov og med det fulde overblik.


Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464