Rådgivning på globalt plan

Som en del af vores rådgivning hjælper vi virksomheder på et globalt plan.

Vi er medlem af WBN, Worldwide Broker Network, som er det største, uafhængige mæglernetværk. Netværket dækker over 100 lande, hvilket betyder, at vi kan sikre vores danske kunder international rækkevidde og et samarbejde med de bedste, lokalt placerede forsikringsmæglere, som hver har indgående kendskab til de lokale markeder.

Vores udenlandske samarbejde garanterer jer udveksling af specialistviden på højeste faglige niveau og giver jer direkte adgang til det internationale forsikringsmarked. Ensures partnere har alle fingeren på pulsen; de overvåger markedet i de enkelte lande, så vores kunder altid har de rigtige dækninger, vilkår og priser.

Ydermere sørger vi for, at jeres forsikringsdækninger lever op til gældende lovgivning i det enkelte land, og vi informerer og rådgiver jer om de nyeste tendenser på de globale markeder, lovgivningsmæssige ændringer, nye regler og vilkår eller faldgruber, der kræver særlig opmærksomhed.

Forsikringseksponering i Norden

Flere og flere danske virksomheder udvikler markeder, etablerer produktion, åbner salgskontorer eller andre datterselskaber i vores nabolande i Norden. Og når erhvervsaktiviteterne krydser landegrænserne, er det vigtigt, at forsikringerne følger med.

Her er det en stor fordel at indgå et samarbejde med en forsikringsmægler med en bred international erfaring, der kan hjælpe med at navigere og risikoafdække i de forskellige lande.

Som i Danmark er der i vores nordiske nabolande en forholdsvis liberal forsikringslovgivning, som muliggør, at man i et vist omfang kan medforsikre risici udenfor de danske grænser under de danske policer. Men det er helt afgørende, at virksomheden i den forbindelse er blevet rådgivet til at placere forsikringsløsningen i et selskab, der kan og må tilbyde en forsikringsløsning for f.eks. ansvar og bygning/løsøre ud af Danmark.

Men hvad med arbejdsskade- og autoforsikringer? Dette varierer fra land til land, også i Skandinavien, hvorfor man er nødt til at kunne trække på relevant viden fra sine professionelle rådgivere. Den viden har vi i Ensure.

Ensure har som partnere i Worldwide Broker Network samarbejde med førende mæglerhuse i de øvrige nordiske lande. Via vores koordinerede viden bygges bro imellem virksomhedens ekspansion og etablering af optimal løsning, der harmonerer med virksomhedens behov, organisatoriske krav og lokal lovgivning.

FOS-løsninger (Freedom Of Services)

En FOS-løsning er en police udstedt fra ét EU-medlemsland, som dækker en risiko i et andet EU-land. Dette er også en mulighed for de tre såkaldte EEA-lande; Island, Liechtenstein og Norge.

Hvorfor vælge en FOS-løsning?

I udgangspunktet lyder løsningen attraktiv: én police der dækker flere lande og samtidigt efterlever lokal lovgivning, hvad angår skatter og afgifter. Dvs. en ukompliceret løsning for en begrænset international eksponering som f.eks. ved opstart af salgsselskaber i EU-lande.

Men desværre er virkeligheden tit mere kompliceret. Der kan være faldgruber, såsom at man ikke får taget sig af øvrige lokale lovpligtige forsikringer, der ikke naturligt falder ind under en FOS-løsning.

Det skal derfor i hvert enkelt tilfælde overvejes, hvad der er den bedste løsning – en rådgivning Ensure har meget erfaring i. Det kan være afgørende for et vellykket forsikringsprogram, at man også vurderer virksomhedens organisatoriske kompleksitet samt og herunder behov for lokal rådgivning og policer på lokalt sprog. Dette opnås nemlig ikke ved at vælge en FOS-løsning.

Så derfor: Investér tiden med en professionel rådgiver fra Ensure, så du er sikker på, at dit valg af programopbygning matcher virksomhedens behov og vækstplaner.

Nedenfor oplistes fordele og ulemper ved en FOS-løsning, som bør tages i betragtning:

Fordele ved FOS

  • Ukompliceret policeudstedelse.
  • Én police dækkende flere lande.
  • Sikring af afregning af skatter og afgifter.
  • Centraliseret kontrol.

Ulemper ved FOS

  • En FOS-løsning yder ikke lokal skadesbehandling på lokalt sprog.
  • Typisk tilknyttes ikke lokal mægler = huller i dækning og mangel på totalt overblik.
  • Langt fra alle forsikringsselskaber tilbyder FOS-løsninger, så valg af forsikringsselskab har en afgørende betydning.
  • Risiko for manglende forsikringsdækning i henhold til ’god lokal standard’ og lovpligtige forhold.

Globale løsninger

Mange danske virksomheder oplever, at der globalt set er et marked for deres produkter/ydelser, og i mange situationer giver det derfor mening at etablere en global organisation i takt med den succes, der ligger i væksten.

Kompleksiteten følger dog samme udvikling, og dette gælder for såvel forsikringsforhold i relation til lokal lovgivning samt indkøb af øvrige lokale forsikringer. I Ensure kender vi til den kompleksitet, og vi er dedikerede til at finde den nødvendige og rigtige løsning, så puslespillet lægges korrekt ift. compliance og behov for lokal skadesbehandling.

Vi leverer den globale rådgivning i samarbejde med vores partnere i Worldwide Global Network for at sikre, at den suveræne rådgivning, man altid får fra Ensure i Danmark, til enhver tid også er koordineret med en best practice rådgivning i det enkelte land.

Derved sikres ensartet høj faglig rådgivning og forsikringsindkøb 360-grader rundt om virksomhedens risici via det danske og internationale forsikringsmarked. 

Det siger vores kunder

“Jeg har samarbejdet med Ensure siden primo 2020. Ensure har leveret en professionel og faglig kvalificeret sparring og gennemgang fra ”implementering” til den daglige håndtering af et ”full-scale” globalt forsikringsprogram.

Vi får en god service med hurtig responstid, tilgængelighed og oplevelsen af at være en ”vigtig” kunde. Samtidig er faglighed og teknisk indsigt på et godt niveau.

Ensure har bl.a. tilført den værdi, at Genan i dag har et samlet overblik og konsolidering på forsikringsprogrammet globalt på koncernniveau. Samtidig er der en tryghed i, at Ensure orienterer mig om forhold, der kan have indflydelse på vores forretning, da jeg ikke har samme mulighed for at holde mig opdateret på det efterhånden temmelig brede og komplekse, globale forsikringsmarked.

Vores oplevelse er, at det har været et godt valg og match!”

Christian Kirkegaard Madsen, Group CFO, Genan Holding A/S


Udtalelser fra vores WBN-partnere

Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464