Forsikringsløsninger til transport- & logistiksektoren

Hos Ensure har vi stor viden om transport- og logistiksektorens specifikke behov. Vores mæglere har fingeren på pulsen, og som eksperter på området har vi stor indsigt og viden om de mange særlige forsikringsbehov, der gør sig gældende. Dette er uanset om du er speditør, transportør eller selvstændig vognmand.

Da vi har indgående kendskab til markedet, ved vi, hvor komplekse og varierende transportsektorens forsikringsbehov er. Gennem vores samarbejder med samtlige forsikringsselskaber på det danske marked, målretter vi forsikringsløsningerne individuelt til akkurat din transportvirksomhed.

Vi tilbyder 100 % uvildig rådgivning og sparring om bl.a. dit juridiske aftalegrundlag og lovgivningen, og vi byder ind med et stort kendskab til forsikringsmarkedet og de mange brancheaftaler, der findes.

Selvstændig vognmand

Som selvstændig vognmand har du ofte specialiseret dig indenfor en hel række transport- og logistikopgaver fx distributionskørsel, farligt gods, entreprenørkørsel, kran-/containeropgaver o.l. med kørsel såvel nationalt som internationalt.

Vi oplever ofte ved national kørsel, hvor der er aftalefrihed, at der forekommer utilstrækkelig klarhed omkring aftaleforholdet mellem ordregiver og den enkelte vognmand. Dette kan resultere i, at du som selvstændig vognmand kan påtage dig en større risiko, end der er forsikringsdækning for.

Andre eksempler kan nævnes uklarhed om selvrisiko ved tippeskader, forsikringsdækning for anvendelse af undervognmænd, anvendelse af lånt og lejet materiel samt ansvarsforsikring for trailere ved kørsel i udlandet.

National kørsel

Såfremt transporten har både afsendelses- og bestemmelsessted i Danmark, er det en national transport. Nationale transporter er ikke omfattet af præceptiv lovgivning, hvilket i praksis betyder, at der er aftalefrihed mellem parterne. Denne aftalefrihed betyder samtidig, at såfremt intet andet er aftalt, så gælder sædvanlige danske retsregler – culpa /skyld – hvilket betyder, at du som vognmand hæfter og er ansvarlig for godset fulde værdi, uanset hvad din forsikring dækker.

Med aftalefrihed omkring nationale transporter er det derfor rigtig vigtigt, din virksomhed kender jeres aftalegrundlag og handlemuligheder.

International kørsel

International landevejstransport er omfattet af ”Lov om fragtaftaler ved international landevejstransport, også kaldet CMR-loven.

Modsat national transport er der ikke aftalefrihed, tværtimod er CMR-loven præceptiv, hvilket betyder, at den gælder, uanset hvad parterne har aftalt.

Som fragtfører har du jf. CMR-loven som udgangspunkt objektivt ansvar for skade ved bortkomst eller beskadigelse af godset – og dit ansvar som fragtfører er altid begrænset til 8,33 SDR pr. kilo beskadiget gods – selvom det beskadigede gods har en højere værdi.

Fragtføreransvar – erstatningsbegrænsninger for særlige godstyper

I forhold til fragtføreransvarsforsikring skal du være særlig opmærksom på, at der ofte er begrænsninger i forhold til, hvilken type gods du fragter, som fx:

  • Tobak, vin spiritus
  • Temperaturreguleret gods
  • Flyttegods
  • Malerier, kunstgenstande, antikviteter
  • Levende dyr
  • Guld, sølv, platin, ædle metaller, juveler, ædelstene
  • Ydermere stilles særlige krav til fx aflåst/sikring af køretøj- og ophold.

Ved du, hvilket kontrakt-/aftalegrundlag din virksomhed har aftalt med dine kunder ved nationale og internationale transportopgaver?

Speditør

Varer transporteres hver dag på tværs af landegrænser. På land, til vands og i luften.

I Ensure har vi gennem mange år opbygget et indgående kendskab til transportbranchen, og vi har stor kompetence og erfaring inden for områder som speditører, stevedorer, værfter, transportører mv.

Reglerne er komplicerede, og der er forskel på de regelsæt, der ofte benyttes i branchen. Vi oplever ofte, at speditøren påtager sig et videregående ansvar end i de aftalte standardbetingelser, og vi ser fx mangler i den udførende vognmandsforsikringsdækning, hvilket i sidste ende kan give et tab hos speditøren.

Som speditør har du mange bolde i luften, og med Ensure som samarbejdspartner får vi i fællesskab forsikringsdelen på plads for både lånt og lejet materiel som havnekraner, toldrelaterede opgaver, lagerhotel, stevedor-opgaver og transportforsikring til jeres kunder. I vores rådgivning tager vi desuden højde for, om I er medlem af brancheorganisationen Danske Speditører.

Hvad gør du ved skader i din speditions- og transportvirksomhed?

Det er en uundgåelig grundbetingelse for udøvelse af speditions- og transportvirksomhed, at noget vil gå galt over tid. På et eller andet tidspunkt vil der opstå bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods. Det fortjener en professionel håndtering, og Ensure hjælper dig med orientering af eventuelle undertransportører, afhjælpning, overholdelses af frister og vurdering af evt. ansvarsfrihedsgrunde. Listen er ikke udtømmende, og skadesbehandling kan som hovedregel ikke vente til i morgen. 

Opererer du som kontraherende vognmand, er det væsentligt for dig som speditør at videreføre dit regreskrav mod underleverandøren, når skaden er opstået i hans varetægt. Omvendt kan det også ske, at du bliver medansvarlig, eller erstatningsbegrænsningen gennembryder – det skal forsikringen tage højde for.

Ensure sikrer jer den korrekte dækning / Individuelt tilpassede forsikringsløsninger

Ensure tager udgangspunkt i dit individuelle og særlige behov frem for en generel dækning, der ofte kan være mangelfuld. Derfor arbejder vi ud fra en grundig behovsanalyse og en omspændende risikovurdering af din virksomhed, som danner grundlag for placering af dit forsikringsprogram på de bedst mulige vilkår i markedet, såvel dæknings- som prismæssigt.

Vores opgave er at repræsentere vores kunder bedst muligt, og udgangspunktet bygger altid på en dybdegående behovsanalyse, en omfattende risikovurdering og en bestandig forhandlingsstrategi med forsikringsselskaberne.

Kontakt en af vores specialister og hør mere om, hvordan Ensure kan hjælpe jeres virksomhed.


Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464