Uvildig og uafhængig forsikringsrådgivning

Hos Ensure har vi fokus på advokaters og revisorers særlige behov, når det gælder forsikring. Vi har et indgående kendskab til kerneområderne, men også til de særlige forhold, der gør sig gældende for organisationer med et særligt rådgivningsansvar.


Markedet har ændret sig

De seneste års udvikling med stigende antal krav rejst direkte mod advokater og revisorer, betyder at forsikringsselskaberne har en begrænset risikoappetit for disse erhverv, og generelt for virksomheder med rådgiveransvar. 

Specialistviden på forsikringsmarkedet er derfor essentielt for optimal placering af virksomhedernes ansvarsprogram, og en målrettet og kontinuerlig overvågning af markedet er mindst lige så afgørende.

Ved du f.eks. om din ansvarssum er tilstrækkelig i forhold til dine klienters forventninger og krav? Og har du en fast defineret præmie for genopfyldning af forsikringssummen?

Hvordan er I dækket når en ansat eller partner fratræder? 

Det kræver særlig opmærksomhed, når ansatte eller partnere udtræder af firmaet, afhængigt af om de skal på pension eller fortsætter i en anden virksomhed. Der er forskel på de enkelte policers afløbsdækning, som også afhænger af udtrædelsesaftalen og det fortsatte virke for den pågældende.

Har du brug for ekspertviden til at dække udfordringer ved ansattes og partneres afgang, så står Ensure til din rådighed.

Afløbsforsikring

En afløbsforsikring (runoff) dækker ansvar for skader, der er sket, mens advokaten praktiserer, men hvor erstatningskravet først dukker op, efter at advokaten er holdt op med at praktisere eller er fratrådt.

En advokat- og revisoransvarsforsikring dækker på ”claims made” betingelser. Dette betyder, at policen dækker for krav rejst i forsikringsperioden.

Hvis kravet mod en tidligere advokat eller revisor først rejses efter dennes udtrædelse af virksomheden, vil dette skulle dækkes af en afløbsforsikring.

Forretningsbetingelser vs. forsikringsdækning

Er der huller i samspillet mellem jeres forretningsbetingelser og forsikringsdækning?

Forretningsbetingelserne indeholder en beskrivelse af ydelsen, herunder beskrivelsen og afgrænsningen af ansvaret. Der er eksempelvis ofte en limiteret sum for erstatningsansvaret. 

Vi sikrer, at jeres forretningsbetingelser er synkroniseret med jeres forsikringsdækninger.

Cyberangreb rammer alle – hvordan er jeres virksomhed sikret? 

IT-kriminalitet er en stigende udfordring for alle virksomheder.

Alle advokathuse og revisionskontorer behandler og opbevarer personfølsomme data, hvilket gør dem ekstra eksponeret og i potentiel risiko for cyberangreb.

Det er ikke kun den direkte skade i form af reetablering af data, hvor virksomheden kan blive ramt økonomisk og lide et tab.

Risikoen ved cyberangreb kan også være:

  • Ransomware, hvor jeres system/data bliver ”låst” og hackere kræver løse penge

  • Det ansvar I kan blive pålagt, ved ikke at håndtere personfølsomme data korrekt 

  • Driftstab/meromkostning som følge af ovenstående hændelser

Hvordan er samspillet mellem en cyberforsikring og jeres IT-politik i virksomheden?


Vi er uvildige forsikringsmæglere med juridisk ansvar for vores arbejde

Hos Ensure har vi, ligesom advokater og revisorer, også det særlige rådgiveransvar. Derfor kan du regne med at vi forstår de særlige omstændigheder, der gør sig gældende hos jer. 

Som forsikringsrådgiver varetager vi dine interesser, og giver dig samtidigt en garanti for en optimal forsikringsløsning fastsat ud fra netop dine særlige behov. Vi giver dig et overblik via en nedskrevet forsikringspolitik, særligt udviklet til branchen.

Desuden får du en fast tilknyttet forsikringsmægler, som påtager sig ansvaret for forhandling med forsikringsselskaberne. Og alt den nødvendige servicering i det daglige.

Har du en forsikringspolitik i dag?

Som kunde i Ensure, sikrer vi at du kan føle dig tryg i dine forsikringsengagementer. Vi giver dig det fulde overblik over dit forsikringsprogram ved hjælp af vores særlige værktøj, hvor du har personlig adgang og med forskellige aktionsmuligheder. 

Hvis du vælger Ensure som din forsikringsmægler, indtræder vi som din professionelle rådgiver og vi påtager vi os det fulde juridiske ansvar for dine forsikringer.


Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464