Forsikringer til professionelle rådgivere som ingeniører og arkitekter er ikke en hyldevare, der er sammensat på forhånd – som mæglere sørger vi for at hjælpe jer med sammensætningen af de korrekte dækninger til den rigtige præmie.

Rådgivende ingeniør / bygherrerådgiver

Vores forsikringsmæglere har fokus på de rette dækningsmæssige udvidelser til rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere. Vi har indblik i de nyeste tendenser og de generelle muligheder, der foreligger forsikringsteknisk, og vores specialister har bredt kendskab til lovgivningen på området.

Vi oplever tit problematikker omkring samspillet mellem kontrakter og forsikringsdækninger. Det kan fx være krav til forsikringssummer, selvrisikostørrelser eller krav om ubegrænset genopfyldning af sum. Gennem værdifuld sparring hjælper vi vores kunder, og i et gensidigt samarbejde kan vi rådgive jer til den optimale løsning.

Byggesagkyndig

Uanset om dine opgaver omhandler udarbejdelse af tilstandsrapporter, energimærkninger, el-rapporter eller trykprøvninger, kender vores forsikringsmæglere til de korrekte forsikringsmæssigt afdækninger iht. lovgivningen.

Qua vores markedsposition har vi indgående kendskab til, hvilke dækninger og klausuler der findes på forsikringsmarkedet, og hvilke der er afgørende for jer som virksomhed at få med. Eksempelvis er det afgørende med en klausul, der definerer afløbsperioden. Det er den forsikring, som den byggesagkyndige havde ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten, der dækker – også hvis en skade først opdages lang tid efter.

Ydermere hjælper vi med workflow ved skader samt tilhørende processer.

Arkitekt

Som selvstændig arkitekt eller arkitektfirma bør jeres fokus især være på jeres rådgiveransvarsforsikring, der er en meget vigtig del af de aftaler, der indgås med en bygherre. Vær derfor meget opmærksom på, hvordan det ansvar, du påtager dig, spiller sammen med dækningen på din forsikring.

I Ensure har vi fokus på, at jeres rådgiveransvarsforsikring sammensættes helt korrekt – både med hensyn til dækningssummer og de arbejdsområder, I beskæftiger jer med.

Som følge af vores store markedskendskab kan vi ydermere tilbyde rådgivning omkring de særlige krav, der stilles til medlemmer af Danske Ark.

Projektansvar

I de tilfælde, hvor I skal tegne eller medforsikres på en projektansvarsforsikring, yder Ensure indgående rådgivning for at tilsikre, at I ikke påtager jer en større risiko end forventet – det kunne eksempelvis være en ekstraordinær stor selvrisiko eller andre lignende forhold.

Vi har stor bevågenhed på dækninger og klausuler i projektansvarsforsikringen, naturligvis set i forhold til den arbejdsopgave og de risici, I påtager jer.

Afløbsdækning

Afløbsdækning, dvs. dækning i en periode efter forsikringens ophør, er endnu en vigtig parameter, som vi rådgiver jer om. Hvis du fx stopper som rådgivende ingeniør, og der opstår efterfølgende krav på dit arbejde, efter dit firma er lukket, så kan det ende galt. Her er en afløbsdækning utrolig vigtig, så du ikke i værste tilfælde skal hæfte personligt.

Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464