Her finder du en oversigt over nyttige print-selv formularer til skadeanmeldelser. Klik på “DOWNLOAD”, udfyld anmeldelsen og print eller send.

Skadeanmeldelse for ansvarDOWNLOAD
Udfyld og print ud eller send.
Skadeanmeldelse for bygningsskadeDOWNLOAD
Udfyld og print ud eller send.
Skadeanmeldelse for løsøreDOWNLOAD
Udfyld og print ud eller send.
Skadeanmeldelse for motorkøretøjDOWNLOAD
Udfyld og print ud eller send.
Skadeanmeldelse for transportDOWNLOAD
OBS. Anmeld altid skaden straks! Der kan gælde forskellige tidsfrister. Kontroller venligst police/betingelser.
Skadeanmeldelse for brilleskade (arbejdsskadeforsikring)DOWNLOAD
Anvendes kun ved beskadigelse af briller/kontaktlinser uden personskade.
Skadeanmeldelse for rejseforsikring (sygdom m.m.)DOWNLOAD
Udfyld og print ud eller send.
OptikererklæringDOWNLOAD
Følgende erklæring bedes udfyldt af skadelidtes optiker og sendt med anmeldelse af brilleskade til forsikringsselskabet.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464